Tussenheid Hilvarenbeek

Wie zijn wij

Tussenheid Hilvarenbeek ondersteunt collectieve initiatieven van onder af. Wij nemen niets over, maar ondersteunen waar nodig. Bijvoorbeeld bij het verder ontwikkelen van jullie idee, het zoeken naar externe financiering of het vinden van draagvlak. Initiatieven worden door ons benaderd vanuit een ‘verduurzamingsmodel‘ waarin ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten bijeengebracht worden.

Het eerste contact met Tussenheid loopt via een van de verbinders. Daarna wordt de vraag ingebracht in de stuurgroep waarin vertegenwoordigers zitting hebben vanuit de dorpscoöperaties en de diverse velden van het verduurzamingsmodel.

Op dit moment zijn bij Tussenheid Hilvarenbeek betrokken:

Bestuur

 • Sjors van der Hoeven, voorzitter
 • Joep Jongen, penningmeester
 • Han Bolijn, secretaris (coöperatie Esbeek)

Stuurgroep

 • Ad van de Wouw
 • Peter Spijkers
 • Sandra Vermeer
 • Frank Boss
 • Wiet van Meel
 • Ruud Groenendijk (agendalid)

Werkteam

 • Kees Naaijkens (verbinder)
 • Doritha Vervloed (ondersteuner)
 • Brigit Moonen (additionele financiering)