Onze deskundigen ondersteunen Brabantse initiatiefnemers bij het tot stand komen van bottom-up initiatieven. Initiatieven worden door ons benaderd vanuit een ‘verduurzamingsmodel’ waarin ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten bijeengebracht worden. Vanuit dit model brengen wij deskundigen uit deze werelden bij elkaar, die vervolgens met elkaar een klankbord vormen voor de initiatiefnemers. Door mee te denken en mee te bouwen voorkomen we dat creatieve ideeën vastlopen of dat enthousiasme omslaat in ontgoocheling en cynisme.

 

verduurzamingsmodelWe omzeilen knelpunten door bij elk initiatief elementen uit de ruimtelijke, economische én maatschappelijke omgevingen met elkaar te verenigen. Continue op zoek naar de ideale mix van kansen, zienswijzen en belangen om zo een initiatief mogelijk te maken én optimaal tot recht te laten komen. Coöperatief met oog voor een toekomstbestendig resultaat.

In Noord-Brabant is een nieuwe aanpak in ontwikkeling voor het ondersteunen van initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De ondersteuningsaanpak is gebaseerd op het inzicht dat veel goede initiatieven vastlopen in de verkokering – in ruimtelijke, economische en maatschappelijke velden – van regelgeving en beleid van overheden, maar ook in dienstverlening. Bijvoorbeeld waar ruimtelijke ordeningsdeskundigheid volledig geïsoleerd is van economische en maatschappelijke deskundigheid en vice versa. Eindresultaat is dat initiatiefnemers geen integrale oplossing voor hun plannen vinden en de kansen van initiatieven onvoldoende worden benut.

Een ondersteuningssysteem, gebaseerd op het toepassen
van een verduurzamingsmodel, dat deze fragmentatie doorbreekt, leidt tot een toename van (regionale) verduurzamende initiatieven en biedt overheden en intermediairs mogelijkheden om de omgeving voor initiatiefnemers vruchtbaarder te maken. Deze aanpak is Tussenheid genoemd. Inmiddels is de waarde van deze nieuwe aanpak aangetoond in tal van initiatieven en projecten.

Voor de initiatiefnemers en voor de betrokken stakeholders, zoals de provincie Noord-Brabant, ligt nu de vraag voor hoe deze aanpak op marktconforme wijze verder te ontwikkelen is tot een betrouwbare ondersteuningsinfrastructuur in de provincie en richtinggevend kan worden voor de wijze waarop overheden en intermediairs effectief ruimte kunnen bieden aan initiatiefnemers.