Proeftuin Verduurzamend ondernemerschap in vrijkomende agrarische gebouwen

VAB Noordoost-Brabant/Bernheze

Eind 2015 zijn enkele deskundigen van Vereniging Tussenheid Brabant in opdracht van de gemeente Bernheze en AgriFood Capital gestart met het project ‘Verduurzamend ondernemerschap in vrijkomende agrarische gebouwen’ ofwel VAB Noordoost-Brabant.

De gemeente Bernheze worstelt net als vele andere gemeenten met de vraag hoe deze omslag vorm te geven en te faciliteren. De betrokken partijen ontberen echter de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit om deze heroriëntaties adequaat te faciliteren. Ook vanuit de lokale ZLTO en MKB besturen is men gemotiveerd om projectmatig nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het gebied te stimuleren. Echter ook hier ontbreekt het aan mogelijkheden. AgriFood Capital, waarin ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid, wil samen met de regio en provincie op basis van pilots tot een actieprogramma komen. 

Doel van het project is:

  1. Het concreet ondersteunen van ondernemers/initiatiefnemers bij het ontwikkelen van nieuwe functies en bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwingen en op andere locaties.
  2. Realiseren van nieuwe herbestemmingen van vrijkomende agrarische bebouwingen en andere locaties door middel van nieuwe functies en bedrijvigheid.
  3. Beleidsaanbevelingen formuleren rondom belemmeringen die in de praktijk optreden bij nieuwe functies en bedrijvigheid (vrijkomend agrarische onroerend goed en/of ander bestaand onroerend goed) buiten gebruikelijke kaders van wet- en regelgeving.
  4. Naast de directe toename van (andersoortige) bedrijvigheid, versterking van het vestigingsklimaat binnen de gemeente en de regio.

De uitvoering van het project is in handen van Peer Verkuijlen (projectleider) en Jos van Wegen, met ondersteuning van Peter Princen en Wiet van Meel.

Een tiental initiatiefnemers heeft zich aangemeld voor de pilot. Op basis van diverse gesprekken heeft dit uiteindelijk geleid tot een vijftal opwerktrajecten en Cimby[1]-avonden.

Enkele voorbeelden van de begeleidingstrajecten in Bernheze/Noordoost-Brabant:

[1]   In de zogenaamde Tussenheid aanpak neemt het CIMBY-traject een belangrijke plaats in. CIMBY staat voor “Certainly in my backyard” en is een methode om op gestructureerde wijze de kwaliteiten van de omgeving van de initiatiefnemer (backyard) te benutten bij de ontwikkeling van het initiatief. Steeds weer blijkt daarbij dat initiatiefnemers omgeven zijn door bereidwillige en deskundige relaties.