Tussenheid Hilvarenbeek ondersteunt met advies- en ondersteuningstrajecten maatschappelijke initiatieven, gemeente, onderwijs en lokaal bedrijfsleven bij verbindende en vernieuwende ontwikkelingen. Er zijn op verschillende terreinen platforms van vrijwilligers actief.

Hilver Euro is het ondersteunende advies- en verbindingsnetwerk voor (additionele) financiering in de Hilvarenbeekse gemeenschap. Naast het organiseren van bijeenkomsten waar kennis gedeeld wordt, vervult Hilver Euro een loketfunctie voor organisaties met vragen rondom geld.

Hilver Advies en Ontwikkeling is vooral gericht op opbouw van het netwerk en het uitvoeren van ontwikkeltrajecten.

Hilver Communicatie richt zich op het faciliteren van verbinding tussen organisaties onderling door de Hilverportal, een digitale community. Deze community draagt bij aan een betekenisvolle versterking en intensivering van het werk- woon- en leefklimaat binnen de gemeente Hilvarenbeek.

Hilver Academie richt zich op kennisdeling en educatie waarbij leren van elkaar een belangrijk aspect is. Hiertoe worden bijeenkomsten georganiseerd waar ervaringen worden uitgewisseld, maar wordt ook scholingsaanbod afgestemd op behoeften van verenigingen en organisaties.

Hilver Werkt is het ondersteunende advies- en verbindingsnetwerk voor (on)betaalde arbeid in de Hilvarenbeekse gemeenschap. Dit platform moet uitgroeien tot hét aanspreekpunt op het gebied van werk in Hilvarenbeek, voor iedereen. Of men nu uit een betaalde baan op zoek is naar arbeid, of vanuit een uitkeringssituatie. Ook de organisatie van Roefeldagen valt onder dit platform.