Tussenheid013 werkt in Tilburg aan verduurzaming van verschillende initiatieven op sociaal maatschappelijk terrein. Het Tilburg Akkoord, een samenwerkingsverband van de woningbouw-corporaties (WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen) en de gemeente Tilburg is opdrachtgever. Na een positieve evaluatie eind 2016 is ook voor de komende jaren opdracht gegeven om bewonersinitiatieven, projecten en instellingen te ondersteunen. Het gaat om initiatieven die een rol spelen in de zogeheten impulswijken, focus- en aandachtswijken in Tilburg. Ze hebben een relatie met de doelstellingen van het Tilburg Akkoord op het terrein van werk, armoedebestrijding en onderwijs en het wegnemen van barrières voor mensen om deel te nemen aan die activiteiten.

MOM Tussenheid inside uitgelegd
MOM Tussenheid 1
MOM Tussenheid 1
MOM Tussenheid 2
MOM Tussenheid 2
MOM Tussenheid 3
MOM Tussenheid 3
MOM Tussenheid 4
MOM Tussenheid 4

 

Dit alles willen we bereiken door te werken aan een verduurzamende ontwikkelingsfaciliteit, op het snijvlak van maatschappelijk, ruimtelijk en economisch gebied. Hiertoe wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met partners zoals Midpoint en Leisure Landschap, maar ook met partijen in de zakelijke dienstverlening en andere (netwerk)organisaties en ondernemers.
Daarnaast is de ambitie uitgesproken om te groeien naar een fonds voor verduurzamende ontwikkeling waarbij het werken met en vanuit het verduurzamingsmodel de basis is voor het versterken van initiatieven en organisaties van participerende burgers.

Download HIER het evaluatierapport.