Tussenheid Hilvarenbeek

Ontstaan

De Kempen

De regio de Kempen (het zuidelijk deel van de provincie Noord-Brabant en het noordelijk deel van de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg) was tot de jaren ’50 een betrekkelijk armoedige landstreek met een historie en regionale identiteit van vooral hardwerkende kleine boeren, die min of meer het hoofd boven water konden houden. Daartoe waren zij uiteraard op zichzelf aangewezen, maar het besef dat steun van en aan de mensen in de omgeving daarbij van groot belang was, heeft zeker een grote invloed gehad op de maatschappelijke verhoudingen en de manier waarop ideeën tot stand kwamen en werden ontwikkeld. Deze culturele oriëntatie heeft er dan ook zeker toe bijgedragen dat juist in de Kempen allerlei coöperaties opkwamen. Een toonzettend voorbeeld daarvan was de opkomst van de coöperatieve Boerenleenbanken (Raiffeisenbank) en meer recent de indrukwekkende industriële ontwikkeling (Brainport) waarin samenwerking de succesfactor is gebleken.

Deze traditie en culturele oriëntatie van “samen redden we het”, is nog steeds waarneembaar in de Kempische volksaard

Burgerinitiatieven

Deze elementen vormen een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei soorten van (coöperatieve) burgerinitiatieven. Bij de vormgeving en uitwerking van die ideeën kwamen de initiatoren regelmatig tot de ontdekking dat ze vastliepen in een verkokerde organisatiestructuur van overheden, en ook wel van die van private dienstverleners. Dit verschijnsel werd nog verergerd door allerlei inconsistenties in wet- en regelgeving tussen en soms zelfs binnen de instanties waarmee men te maken kreeg. Deze verkokering is nog steeds aan de orde.

Voormalig Commissaris van de Koning Prof. Wim van de Donk:

De overheid is als een fritessnijder die initiatieven versnijdt tot…

Eindresultaat is vaak dat initiatiefnemers door deze verkokering geen integrale oplossing en/of acceptatie voor hun plannen vinden en de kansen van initiatieven onvoldoende worden benut en ook feitelijk worden ontmoedigd.