Tussenheid Hilvarenbeek

Hoe werken we?

Eerste contact

Samen met anderen heb je een goed plan of idee waar jullie mee aan de slag willen. Maar jullie lopen tegen obstakels aan. Dat kan zijn in de vorm van gebrek aan visie, moeilijkheden bij het schrijven van een goed projectplan of het maken van een sluitende begroting. Of je wil meer draagvlak creëren en anderen enthousiasmeren. Soms werken regels tegen en komen jullie er zelf niet meer uit. Dat is het moment waarop veel initiatieven contact met ons opnemen. Dan kan via het contactformulier op de website, via linkjes in onze nieuwsbrief of via een van de verbinders. Vervolgens bespreken we welke ondersteuning er gevraagd wordt en of Tussenheid die kan bieden. De verbinders bespreken de vraag met de stuurgroep en vervolgens worden er afspraken gemaakt over wat wij voor jullie kunnen doen en in welke wij dat doen.

Netwerkinventarisatie

Een van de mogelijkheden is het doen van een netwerkinventarisatie. Om als initiatiefnemer je activiteit verduurzamend te laten zijn kun je niet terugvallen op een standaard receptenboek. Elk probleem brengt zijn eigen uitdagingen mee. Je zult deze telkens afzonderlijk moeten aangaan en daarvoor telkens passende oplossingen moeten zoeken. Het relatienetwerk van de initiatiefnemer kan hierbij bijzonder nuttig zijn. Het blijkt zeer de moeite waard mensen die je kent en vertrouwt uit de verschillende verduurzamingsdomeinen te betrekken bij je acties. Hun standpunten en adviezen en vooral de confrontatie daarvan en de uiteindelijke integratie draagt zeker bij aan de passende oplossingen. Voor deze confrontatie en integratie moet je deze mensen wel eerst inventariseren en categoriseren (ironisch gezien: verkokeren) om ze vervolgens te kunnen ontkokeren of verbinden.

Hoe inventariseer je de groep mensen die je kan helpen?
Maak hiervoor gebruik van verschillende bronnen. Denk bijvoorbeeld aan je financiële administratie (debiteuren en crediteuren), je projectadministratie, het CRM-systeem, eigen adressenbestanden, contacten op social media, visitekaartjes of de verjaardagskalender. Hoofdregel: benoem alleen maar mensen waar je een prettige band mee hebt!

Hoe maak je een goede verdeling over de zes domeinen?
Je begint de geïnventariseerde mensen te verkokeren in de verduurzamingsdomeinen: In welke omgeving beweegt betrokkene zich het meest? Soms lijkt het dat je in een bepaalde omgeving geen of weinig relaties hebt, maar na enig doordenken kom je meestal wel tot ontdekkingen. Immers: iedereen heeft wel goede relaties die zich bewegen in de desbetreffende omgevingen.

CIMBY

Een CIMBY-sessie (Certainly In My Back Yard) is een gerichte methode om met een breed gezelschap de mogelijkheden van het initiatief te bespreken (zie tekening hieronder). Vanuit de netwerkinventarisatie in de zes domeinen zoek je naar een goede mix van stakeholders (leveranciers, klanten en partners) en zorg je ervoor dat de vier O’s (overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving) vertegenwoordigd zijn. Vervolgens kijk je naar een prettige mix van persoonlijkheidskenmerken en geslacht. Sommige mensen kun je in meerdere velden indelen, anderen (bijv. een burgemeester) zijn lastiger in te delen en kun je als joker inzetten omdat ze geacht worden in alle domeinen wel de weg te kennen. Uiteraard moet de initiator zijn of haar ideeën presenteren aan de deelnemers (ook wel inbassadeurs genoemd) aan de sessie; dit dwingt hem of haar de ideeën helder en concreet te formuleren: een lakmoestest!

voorbeeld van een netwerkinventarisatie

Je kunt de geselecteerde mensen vragen in een prettige context mee te denken over of mee te werken aan de volgende acties:

  1. Het kiezen van een goede rechtsvorm en het samenstellen van het bestuur van het initiatief. Je kunt gericht mensen vanuit verschillende domeinen vragen om mee te denken of in je bestuur zitting te nemen.
  2. Een groep samenstellen voor een uitgebreide CIMBY-sessie.
  3. De samenstelling bepalen van een jury voor een korte pitchsessie (bij een pitch presenteren mensen ideeën aan een deskundige jury die vervolgens daarop reflecteren).
  4. Een groep samenstellen voor een brainstormsessie met een specifieke focus, b.v. een gemeentelijk beleidsvraagstuk.
  5. De inventarisatie gebruiken voor acquisitie-doeleinden; waar zitten je blinde vlekken, in welke omgeving wil je je verder ontwikkelen?
  6. De inventarisatie inzetten voor netwerkontwikkeling (uitbreiding of opschaling van het plan).
  7. Draagvlak ontwikkelen door het samenbrengen van een zorgvuldig geselecteerde groep.
Voorbeeld van een geanonimiseerde CIMBY-groep. Welke mensen uit welke velden vraag je om mee te denken? In dit voorbeeld gaat het om een lokale voedsel- en belevingsondernemer.