Tussenheid Hilvarenbeek

ANBI

Stichting Tussenheid Hilvarenbeek
Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek
RSIN 863102335

De stichting bevordert een verduurzamende lokale ontwikkeling en ondersteunt gemeenschapsinitiatieven, waarbij integrale verduurzamende aanpak en bottom-up participatie vanzelfsprekendheden zijn geworden.
De stichting bevordert een actieve betrokkenheid van de bevolking bij de ontwikkeling van haar eigen omgeving, actieve burgerparticipatie en een bottom-up benadering van de transitie van het landelijk gebied.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het tot stand brengen van een effectieve en professionele publiek/private ondersteuningsinfrastructuur voor de ontwikkeling van nieuwe collectieve initiatieven; bottom-up georganiseerd en lokaal verankerd.
  • Het tot stand brengen en onderhouden van een netwerk van lokale deskundigen.
  • Op te treden als communicatie- en informatiefaciliteit tussen en met initiatieven en beschikbare expertise.
  • De inzet van een professioneel team van verbinders.

Tussenheid Hilvarenbeek bouwt voort op de sterke kanten van de Hilvarenbeekse gemeenschap om de maatschappelijke, ruimtelijke en economische uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij gaat het niet primair om het compenseren van problemen, maar om het structureel versterken van kracht en mogelijkheden van de Hilvarenbeekse gemeenschap om haar eigen ontwikkeling vorm te geven.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Sjors van der Hoeven (voorzitter), Han Bolijn (secretaris) en Joep Jongen (penningmeester). Zij zijn onbezoldigd.

Klik hier voor het projectplan.