Hilvarenbeek denkt na over ontwikkelfonds

Hilvarenbeek denkt na over ontwikkelfonds

Te veel plannen sterven in schoonheid

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/hilvarenbeek-denkt-na-over-ontwikkelfonds-teveel-plannen-sterven-in-schoonheid~aca78af3/

Tussenheid Hilvarenbeek en de gemeente Hilvarenbeek denken na over de oprichting van een fonds dat de voorfinanciering mogelijk moet maken van ontwikkeling van nieuwe collectieve innovatieve ideeën. Zo’n ontwikkelingsfonds kan initiatiefnemers helpen met het inhuren van  expertise die al of niet in de dorpen  voorhanden is.

Bron: BD 13-12-2019 door Erik van Hest

Het fonds is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied die de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied moeten versterken.

,,Het komt te vaak voor dat mooie ideeën sterven in schoonheid, omdat er geen geld is om de haalbaarheid van zo’n plan te onderzoeken”, aldus Wiet van Meel van Tussenheid Hilvarenbeek, de organisatie die lokale verenigingen en coöperaties ondersteunt en adviseert. ,,De inwoners van Hilvarenbeek hebben samen ontzettend veel kennis in huis. Je zou daar zo een regering mee kunnen vormen. Maar sommige expertise gaat vrijwillige inzet te boven of is lokaal niet beschikbaar. Die expertise moet je inhuren en dat kost geld.”

Tussenheid en Hilvarenbeek willen daarom een fonds oprichten waaruit bijvoorbeeld dorpscoöperaties geld kunnen lenen voor de inhuur van specialisten. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de plannen in Haghorst, waar een nieuwe school en ontmoetingscentrum moet komen en waar twee grote bedrijven uit de dorpskern willen wegtrekken. Dat is een complex verhaal. Met een bijdrage uit het ontwikkelfonds zou je daar extra handjes voor neer kunnen zetten. Liefst uit de eigen gemeenschap, maar anders extern.”

Voor het nieuwe fonds wordt gestreefd naar een beschikbaar budget van 3 miljoen euro. De pot moet gevuld worden met bijdragen vanuit de EU, het Rijk, de gemeente en de bank. ,,Het risicotoetsingskader is relatief hoog. Coöperaties kunnen de lening uit het ontwikkelfonds in hun budgettering opnemen, waarna het geld later terugkomt.”

Gemeente, provincie, het ministerie, Tussenheid en de Rabobank willen samen 125.500 euro uitrekken om de oprichting van een ontwikkelfonds verder te onderzoeken. De plannen worden met bijzondere aandacht gevolgd vanuit Brussel. Een ontwikkelfonds sluit namelijk aan bij de Europese plannen voor Smart Villages, een project dat de transitie van landelijke gebieden moet stimuleren. Smart Villages begint echter pas in 2023, ,,En zo lang willen wij niet wachten”, zegt Van Meel. ,,Wij mikken op september 2020.” Het Beekse ontwikkelfonds zou daarmee als proeftuin fungeren voor het Smart Villages-plan van de EU.